Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh võng mạc đái tháo đường và hiệu quả biện pháp can thiệp tại tỉnh Hà Nam

Chuyên ngành: Nhãn khoa - 62720157

Họ tên: Nguyễn Trọng Khải

Ngày bảo vệ: 28-11-2018

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Hoàng Năng Trọng

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Thị Phúc

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh võng mạc đái tháo đường và hiệu quả biện pháp can thiệp tại tỉnh Hà Nam

Mã số: 62720157.                                                                Chuyên ngành: Nhãn Khoa

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Khải                              Khóa học: 31

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Hoàng Năng Trọng,  2. PGS.TS Hoàng Thị Phúc

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

Kết quả nghiên cứu đã mô tả được đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh võng mạc đái tháo đường trên bệnh nhân đái tháo đường đang được quản lý tại tỉnh Hà Nam, là một tỉnh đồng bằng châu thổ Sông Hồng, đời sống người dân chủ yếu làm nông nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu cũng tìm ra được một số yếu tố liên quan đến bệnh võng mạc đái tháo đường như: thời gian mắc bệnh kéo dài, mức đường máu cao và hiệu quả điều trị đái tháo đường kém. Bệnh nhân sống ở nông thôn, kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh kém...làm gia tăng bệnh võng mạc đái tháo đường.

Nghiên cứu cũng đánh giá được hiệu quả biện pháp can thiệp phòng chống bệnh võng mạc đái tháo đường tại huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. Biện pháp can thiệp chủ yếu là giáo dục người bệnh, truyền thông nhằm thay đổi kiến thức, thực hành về bệnh đái tháo đường và bệnh võng mạc đái tháo đường như: Thực hiện phác đồ điều trị bệnh đái tháo đường đúng, thực hiện chế độ ăn uống và luyện tập khoa học. Nâng cao hiệu quả điều trị bệnh đái tháo đường, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, từ đó làm giảm các biến chứng của bệnh đái tháo đường trong đó có bệnh võng mạc đái tháo đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả kiểm soát các yếu tố nguy cơ ở nhóm can thiệp về các chỉ số về BMI, huyết áp, đường máu, tuân thủ chế độ theo dõi, chế độ điều trị, hiệu quả điều trị, kiến thức và thực hành trong công tác phòng và điều trị bệnh tốt hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng. Từ đó làm giảm tỷ lệ mắc mới bệnh võng mạc đái tháo đường.

Kết quả nghiên cứu chứng minh được mô hình can thiệp truyền thông kết hợp giữa các biện pháp can thiệp dự phòng trên cộng đồng và đẩy mạnh năng lực của cán bộ y tế cơ sở trong việc quản lý, theo dõi và giám sát bệnh đái tháo đường là có hiệu quả tốt. Mô hình can thiệp có thể được ứng dụng mở rộng để kiểm soát bệnh VMĐTĐ, một trong những biến chứng phổ biến của bệnh đái tháo đường.

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

 

 

 

 

PGS.TS Hoàng Năng Trọng

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

 Nguyễn Trọng Khải

 

 

Tóm tắt tiếng anh:

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS

THE DOCTRINE THESIS

 

Thesis topics: "Study on epidemiological and clinical characteristics of diabetic retinopathy and effectiveness of intervention measures in Ha Nam province"

Code: 62720157.                                                      Field of study: Ophthalmology

PhD student: Nguyen Trong Khai            Course: 31

Instructor: 1. Assoc. Prof. Dr. Hoang Nang Trong, 2. Assoc. Prof. Dr. Hoang Thi Phuc

Education place: Hanoi Medical University

New conclusions of the thesis:

Results of the study have described the epidemiological and clinical characteristics of diabetic retinopathy in diabetic patients being managed in Ha Nam province, a province in the Red River delta, people's lives are mainly farming. At the same time, the study has also found some factors related to diabetic retinopathy such as prolonged illness duration, high blood glucose levels and poor diabetes treatment effect. Patients live in rural areas, their knowledge and practice on prevention of disease are poor... increasing diabetic retinopathy.

The study has also evaluated the effectiveness of intervention measures against diabetic retinopathy in Binh Luc district, Ha Nam province. The main intervention is to educate the patients and communication to change knowledge and practice on diabetes and diabetic retinopathy such as: Implementing the correct diabetes treatment regimen, following diet and scientific exercises. Improving the effectiveness of treating diabetes, controlling the risk factors, thereby reducing the complications of diabetes, including diabetic retinopathy. Results of the study have shown the effectiveness in controlling the risk factors in the intervention group compared to the control group such as BMI, blood pressure, blood glucose, follow-up regimen, treatment regimen, treatment effectiveness, knowledge and practice in prevention and treatment of diseases. This reduces the new incidence of diabetic retinopathy.

Results of the study show that communication intervention models combine community-based preventive measures and strengthen the capacity of grassroots health staff to manage, monitor and follow up diabetes in an effective manner. The intervention model can be applied widely to control the diabetic retinopathy, which is one of the common complications of diabetes.

 

INSTRUCTOR

 

 

 

 

Associate Prof. Dr. Hoang Nang Trong

PHD STUDENT

 

 

 

 

Nguyen Trong Khai

 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019
Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân ung thư phổi nguyên phát Đỗ Tiến Dũng GS.TS. Phạm Quang Vinh GS.TS. Mai Trọng Khoa 03-10-2019
Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của chỉ số B type Natriuretic Peptide trong suy tim trẻ em Ngô Anh Vinh GS.TS. Lê Thanh Hải PGS.TS. Phạm Hữu Hòa 01-10-2019
Nghiên cứu đột biến gen RB1 và mối liên quan đến đặc điểm lâm sàng trên bệnh nhân u nguyên bào võng mạc Nguyễn Ngọc Chung PGS.TS. Phạm Trọng Văn PGS.TS. Trần Huy Thịnh 30-09-2019
Nghiên cứu mối liên quan giữa kháng thể kháng Nucleosome và C1q với mức độ hoạt động của bệnh và tổn thương thận trong Lupus ban đỏ hệ thống trẻ em Bùi Song Hương PGS.TS. Lê Thị Minh Hương TS. Trần Thị Chi Mai 26-09-2019
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các yếu tố nguy cơ đột quỵ của nhồi máu não cấp ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim Nguyễn Thị Bảo Liên PGS.TS. Nguyễn Đạt Anh PGS.TS. Phạm Quốc Khánh 24-09-2019
Nghiên cứu xác định đột biến gen CYP1B1 gây bệnh glôcôm bẩm sinh nguyên phát và phát hiện người lành mang gen bệnh Trần Thu Hà PGS.TS. Trần Vân Khánh PGS.TS. Vũ Thị Bích Thủy 28-08-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, điện sinh lý thần kinh và điều trị hội chứng ống cổ tay vô căn ở người trưởng thành Phan Hồng Minh GS.TS. Lê Quang Cường 27-08-2019
Thực trạng và hiệu quả sử dụng dịch vụ quản lý, chăm sóc người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen ở một số đơn vị quản lý bệnh phổi mạn tính tại Việt Nam Trần Thị Lý PGS.TS. Lê Văn Hợi PGS.TS. Đinh Ngọc Sỹ 26-08-2019
Nghiên cứu giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán cholesteatoma tai giữa tái phát Lê Văn Khảng GS.TS. Phạm Minh Thông PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Hoa 26-08-2019
Nghiên cứu phẫu thuật ghép giác mạc trên mắt đã được tái tạo bề mặt nhãn cầu sau bỏng Trần Khánh Sâm PGS.TS. Hoàng Thị Minh Châu 23-08-2019