Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ KHÓA 33 NĂM 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2014

Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 33 năm 2014 như sau:

1. Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 33 năm 2014: xin mời tải file.

2. Các mẫu kê khai trong Hồ sơ tuyển nghiên cứu sinh năm 2014: xin mời tải file.

Phòng QLĐT Sau đại học