Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Buổi tọa đàm về đào tạo ngắn hạn và nôi trú chuyên ngành Nhãn khoa

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm về đào tạo ngắn hạn và nôi trú chuyên ngành Nhãn khoa do Các Giáo sư của bộ môn Nhãn khoa Đại học Tổng hợp Sydney trình bày. Nhà trường trân trọng mời các học viên sau đại học quan tâm đến tham dự

Thời gian : 17h00 ngày 24/4/2017

Địa điểm:   Phòng 411,412, tầng 4 nhà A1, Đại học Y Hà Nội  

Trân trọng

Giấy mời và chương trình xem tại đây