Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sach phong thi ngay 6/5/17

Danh sach

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên Cao học khóa 25 lịch thi môn Hỗ trợ ngày 6/5/17 như sau:
 
Thời gian: 7h45 ngày 6/5/2017.
Địa điểm: Các phòng thi tại khu giảng đường Hồ Đắc Di
 
Đề nghị học viên kiểm tra lại các thông tin cá nhân của mình và phản hồi về phòng SĐH trước 15h00 thứ 6 ngày 5/05/17 (nếu có sai sót).
Đề nghị học viên mang thẻ học viên và thực hiện đúng quy chế thi hết môn học.
Những trường hợp bị đình chỉ thi nhà trường sẽ ra quyết định khiển trách và gửi báo cáo về cơ quan của học viên.
 
Danh sách phòng thi xem tại đây