Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

DANH SÁCH VÀ THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN DỰ THI CKI - CKII NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2017, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức họp Hội đòng xét duyệt hồ sơ dự thi tuyển CKI khóa 22 và CKII khóa 31 năm 2017, kết quả xét duyệt như sau:

1. Chuyên khoa cấp II

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển CKII khóa 31, phải thi ngoại ngữ, xem tại đây

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển CKII khóa 31, miễn thi Ngoại ngữ, xem tại đây

- Giấy triệu tập thí sinh và kế hoạch ôn tập dự thi CKII, xem tại đây

2. Chuyên khoa cấp I

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển CKI khóa 22, xem tại đây

- Danh sách hồ sơ thí sinh dự thi CKI không đủ tiêu chuẩn, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi CKI thuộc đối tượng ưu tiên, xem tại đây

- Danh sách thí sinh CKI chuyển chuyên ngành dự thi, Xem tại đây

- Giấy triệu tập thí sinh và kế hoạch ôn tập dự thi CKI, xem tại đây

Đề nghị thí sinh dự thi CKI - CKII đủ tiêu chuẩn về dự ôn tập theo đúng thời gian và kế hoạch của nhà trường.

 

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_

Loading the player...nghiên cứu thị trường nông nghiệp lúa gạo Thủy sản