Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Hạn nộp lại luận văn hoàn chỉnh sau bảo vệ luận văn

luận văn

Phòng QLĐT SĐH thông báo đến các học viên Cao học khóa 24

Hiện đã quá thời gian quy định để nộp lại luận văn sau khi đã được thông qua hội đồng chấm

(Quyển đóng bìa cứng có chữ ký của Chủ tịch hội đồng và Thày/Cô hướng dẫn)

Phòng thông báo gia hạn và chỉ nhận quyển của học viên vào thứ 5 ngày 14/12/2017 tại phòng 313 tầng 3 nhà A1 (từ 8h00-16h30)

Sau thời hạn trên những học viên không nộp lại luận văn sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp và trao bằng vào tháng 1 sắp tới

Xin cám ơn !