Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sach phong thi ngay 27/1/18

Danh sách thi môn Triết học

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi môn Triết học cho Cao học khoá 26, BSNT khoá 42 như sau: 
 
Thời gian: 12h45 ngày 27/01/2018 (thứ Bảy)
Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B3
 
Lưu ý: CH, BSNT: Thi môn Nghiên cứu khoa học tại Trung tâm khảo thí xin mời vào trang của Trung tâm khảo thí để xem chi tiết ca thi, giờ thi.
Học viên có trách nhiệm xem danh sách thi vào báo lại cho Sau đại học trước 16h00 ngày 25/1/18 nếu có sai sót.
 
Xin cảm ơn./.
 
Danh sách thi xem tại đây