Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh ngày 8/2/18

Danh sách thi

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên Cao học khóa 25+26 danh sách thi môn Miễn dịch-Sinh lý bệnh

Thời gian thi: 14h00 ngày 8/2/2018

Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Danh sách thi xem tại đây

Thời gian thi xem tại đây