Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Vũ Xuân Trung

Tên Đề tài:  “Nghiên cứu thực trạng môi trường và sức khoẻ người lao động ở một số nhà máy chế biến quặng kẽm, đề xuất giải pháp dự phòng”.

Thuộc chuyên ngành: Y tế công cộng, Mã số: 62720301

Thời gian: 8h30, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng QLLĐT Sau đại học