Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi ngày 9 tháng 6 năm 2018

Danh sách thi

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên Cao học khóa 26 danh sách thi ngày 9/6/18.

Thời gian thi: 7h45-10h30

Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di

Đề nghị học viên mang thẻ học viên khi đi dự thi

Những trường hợp vi phạm quy chế thi, nhà trường sẽ gửi thông báo về cơ quan

Danh sách phòng thi xem tại đây