Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi tuyển sinh Thạc sĩ năm 2018

Danh sách phòng thi

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2018 thông báo đến các thí sinh dự thi Cao học năm 2018

Địa điểm thi: Học viên Ngân Hàng số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Thời Gian:

  1. Ngày 7/8/2018: Từ 8h00 đến 11h30, thí sinh tập trung tại phòng thi nhận thẻ dự thi
  2. Ngày 7/8/2018: Từ 13h30 đến 16h30: Thí sinh sửa chữa các sai sót tại phòng 314 tầng 3 nhà A1, ĐHYHN (nếu có)
  3. Thi tuyển: Các ngày 8-9 tháng 8 năm 2018 (Xem quy trình riêng)

Đề nghị thí sinh mang CMND để nhận thẻ dự thi, một số thí sinh thiếu ảnh xin mang thêm 02 ảnh 3x4 để bổ sung từ 13h30-16h30 tại phòng 314 tầng 3 nhà A1 (Các số báo danh sau: CH 847; 859; 879; 896; 897; 902; 905; 906; 909; 911; 918; 920; 921; 924; 941; 942; 944; 947; 950; 951; 970; 1119; 1124; 1125; 1128; 1130; 1136; 1137; 1139; 1145; 1153; 1155; 1159; 1160; 1180; 1216; 1233; 1238; 1239; 1252; 1253; 1254; 1258; 1259; 1261; 1266; 1267; 1269; 1275; 1276; 1278; 1306; 1322; 1332; 1350; 1356; 1365; 1370; 1379; 1387; 1391; 1395; 1486; 1500)

Danh sách phòng thi từ 25-35 xem tại đây

Danh sách phòng thi từ 36-53 xem tại đây

Quy trình thi xem tại đây

Sơ đồ phòng thi xem tại đây