Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi ngày 08 tháng 12 năm 2018

Danh sách thi

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo đến các học viên Sau đại học lịch thi ngày 08 tháng 12 năm 2018
 
Thời gian thi: 7h30 thứ 7 ngày 08 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Giảng đường Hồ Đắc Di, B3, B4
 
Học viên kiểm tra thông tin cá nhân và báo lại chuyên viên phụ trách trước 16h00 ngày 06/12/2018 nếu có sai sót
Học viên nhớ mang theo thẻ học viên hoặc CMND. Những trường hợp bị đình chỉ thi sẽ gửi thông báo về cơ quan
 
 
Chúc các học viên làm bài tốt
 
Danh sách thi xem tại đây
 
Danh sách thi tại Trung tâm Khảo thí tại đây
Lưu ý lịch thi của các học viên tại Trung tâm Khảo thí là sáng ngày 9/12/2018 (8h45 phút). Lịch thi chi tiết học viên xem tại website của Trung tâm