Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách và sơ đồ phòng thi ngày 22/12/2018 (CKII khoá 31, 32 và CKI đề án 585)

Danh sách và sơ đồ phòng thi ngày 22/12/2018 (CKII khoá 31, 32 và CKI đề án 585) Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 7h30 ngày 22/12/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKII khoá 31, 32 và CKI đề án 585

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 7h30 ngày 22/12/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKII khoá 31, 32 và CKI đề án 585

1. Danh sách phòng thi xem tại đây

2. Sơ đồ phòng thi xem tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học