Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo về việc thi tốt nghiệp Ngoại ngữ cho BSNT năm 2019

* NGUYÊN TẮC CHUNG: Số báo danh cho mỗi thí sinh là duy nhất trong tất cả các buổi thi, thí sinh tuyệt đối không được nhầm/lẫn. Trường hợp phát hiện có sự không trùng khớp (nếu có) cần báo ngay cho CBCT biết để xử lí kịp thời.

A. Ngày 20/4 (thứ 7): Chỉ có nhóm thi Tiếng Anh
 
1. 7h30p bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi, tại khu giảng đường Hồ Đắc Di
Bài thi Viết - Tiếng Anh (10 phòng thi)
thí sinh đến muộn 15 phút không được dự thi, bị tính điểm 0.
Danh sách phòng thi Viết - Tiếng Anh xem tại đây
 
2. 13h15-16h15 chia làm 4 ca thi Nghe - Tiếng Anh, tại khu giảng đường B4.
- Thí sinh đến muộn dù chỉ 1 giây cũng không được vào phòng thi vì ảnh hưởng đến chất lượng cuộc nghe của cả phòng, bài thi bị tính điểm 0.
- Thí sinh của ca sau, chỉ đến trước của phòng 5p và cần giữ trật tự để khỏi ảnh hưởng đến các bạn làm bài trong phòng nghe.
13h15-14h15: Ca 1
14h15-15h15: Ca 2
15h15-16h15: Ca 3
16h15-17h15: Ca 4
Danh sách phòng thi Nghe - Tiếng Anh xem tại đây
 
B. Ngày 21/4 (Chủ Nhật)
 
1. Tiếng Anh tại khu giảng đường Hồ Đắc Di
- 7h15: thi Nói từ phòng thi số 1 đến phòng thi số 5 danh sách xem tại đây
- 13h15: thi Nói từ phòng thi số 6 đến phòng thi số 10 danh sách xem tại đây
Mỗi phòng thi có 1 phòng Chờ để thí sinh tập trung trước khi được gọi vào phòng thi.
 
2. Tiếng Pháp
 
- 7h15: thi Nghe tại khu giảng đường B4. danh sách xem tại đây
+ Thí sinh đến muộn dù chỉ 1 giây cũng không được vào phòng thi vì ảnh hưởng đến chất lượng cuộc nghe của cả phòng, bài bị tính điểm 0.
+ Thí sinh của ca sau, chỉ đến trước của phòng 5p và cần giữ trật tự để khỏi ảnh hưởng đến các bạn làm bài trong phòng nghe.
- 8h30: thi Nói tại khu giảng đường B4. danh sách xem tại đây
- 13h30: thi Viết tại khu giảng đường B4 danh sách xem tại đây
 
3. Tiếng Trung
 
- 8h15: thi Nghe tại khu giảng đường B4. danh sách xem tại đây
+ Thí sinh đến muộn dù chỉ 1 giây cũng không được vào phòng thi vì ảnh hưởng đến chất lượng cuộc nghe của cả phòng, bài bị tính điểm 0.
+ Thí sinh của ca sau, chỉ đến trước của phòng 5p và cần giữ trật tự để khỏi ảnh hưởng đến các bạn làm bài trong phòng nghe.
- 9h30: thi Nói tại khu giảng đường B4. danh sách xem tại đây
- 13h30: thi Viết tại khu giảng đường B4 danh sách xem tại đây
 
Yêu cầu: thí sinh mang theo thẻ học viên/CMND/Căn cước/giấy tờ tùy thân có ảnh và xuất trình khi được yêu cầu.

 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học