Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông tin bổ sung chỉ tiêu và một số đơn vị tuyển dụng BSNT 44 năm 2019

Phòng QLĐT SĐH Trường ĐHYHN gửi tới toàn thể các bạn thí sinh đủ điều kiện đăng kí chuyên ngành BSNT 44 năm 2019 một số thông tin bổ sung về chỉ tiêu tuyển sinh và các đầu mối liên lạc của một số đơn vị tuyển dụng BSNT 44 như sau:

- TỔNG CHỈ TIÊU BSNT 44 NĂM 2019 LÀ 385 CHỈ TIÊU ( Trong đó, Sở Y tế Hà Nội 50 chỉ tiêu, BV Tâm Anh 6 chỉ tiêu, Phân hiệu ĐHYHN tại Thanh Hóa 25 chỉ tiêu, ĐHYHN 304 chỉ tiêu)

- Một số chuyên ngành mới điều chỉnh chỉ tiêu ( chỉ tiêu các chuyên ngành khác vẫn giữ nguyên như thông báo tuyển sinh lần 1) như: Chẩn đoán hình ảnh 15 chỉ tiêu, Giải phẫu bệnh 10 chỉ tiêu Hóa sinh 3 chỉ tiêu, Truyền nhiễm 15 chỉ tiêu, Sản 11 chỉ tiêu, Răng hàm mặt 8 chỉ tiêu, Nhãn khoa  5 chỉ tiêu, Da liễu 6 chỉ tiêu) 

* Thông tin liên lạc của một số đơn vị tuyển dụng BSNT 44 năm 2019

1. Sở Y tế Hà Nội: Cô Ánh: 0986930103

2. Phân hiệu ĐHYHN tại Thanh Hóa: GS.TS. Nguyễn Hữu Tú: 0904176397

3. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: Cô Hạnh : 0915086889

4. Bệnh viện Đa khoa PhươnG Đông: Cô Lan: 0968211682
 

Thông tin chi tiết chỉ tiêu các Bệnh viện của Sở Y tế Hà Nội có thể Download TẠI ĐÂY

Phòng QLĐTSĐH