Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo nhập học thạc sĩ khóa 28 năm 2019

Nhập học

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến các thí sinh đã trúng tuyển Thạc sĩ khóa 28 năm 2019 của nhà trường tập trung nhập học cụ thể như sau

1. Ngày 10 tháng 10 năm 2019

- Từ 8h00-9h30: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại phòng 114 tầng 1 nhà A1, Đại học Y Hà Nội

- Từ 9h30 đến 11h00: Tập trung tại Hội trường Lớn nghe phổ biến quy chế và lịch học

2. Ngày 11 tháng 10 năm 2019

- Cả ngày: tiếp tục hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với nhà trường tại phòng Tài chính kế toán tầng 1 nhà A1, Đại học Y Hà Nội

- Liên hệ học tập và ổn định chỗ ở

3. Ngày 14 tháng 10 năm 2019: Bắt đầu vào lịch học chính thức

 

Chương trình nhập học xem tại đây

Lịch học xem tại đây

Danh sách nhóm trường chỉ định xem tại đây