Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy trình và một số biểu mẫu văn bản dùng cho thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú

Gồm: Quy trình bảo vệ, biên bản thông qua đề cương, chương trình thông qua đề cương, giấy đề nghị hội đồng thông qua đề cương và mẫu bảng thanh toán.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo tới các bộ môn và học viên bác sĩ nội trú các mẫu văn bản phục vụ thông qua đề cương luận văn, gồm có:

1. Quy trình bảo vệ đề cương, download tại đây.

2. Giấy đề nghị hội đồng thông qua đề cương, download tại đây.

3. Chương trình thông qua đề cương, download tại đây.

4. Biên bản thông qua đề cương, download tại đây.

5. Mẫu bảng thanh toán  download tại đây.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học