Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ đa khoa theo chương trình 4 năm cho vùng dân tộc ít người

Chuyên ngành: Y tế công cộng - 62720301

Họ tên: Trần Đức Thuận

Ngày bảo vệ: 11-09-2018

Hướng dẫn 1:GS.TS. Trương Việt Dũng

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bác sĩ đa khoa theo
chương trình 4 năm cho vùng dân tộc ít người”
Mã số: 62720301; Chuyên ngành: Y tế công cộng
Nghiên cứu sinh: Trần Đức Thuận
Người hướng dẫn: GS.TS. Trương Việt Dũng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội
Những kết luận mới của luận án:
1. Thực trạng đào tạo bác sĩ đa khoa 4 năm
- Tỷ lệ nam/nữ sinh viên là 51,5/48,5, người Kinh/DTIN là 85/15. Tuổi nhập học trung
bình là 29,92, không khác nhau giữa nam và nữ, người Kinh và DTIN.
- Tỷ lệ sinh viên đánh giá các điều kiện cơ sở vật chất nhà trường đạt yêu cầu 71-79%;
tỷ lệ sinh viên đánh giá là có ích cho học tập và nghề nghiệp các học phần đại cương là
48-86% và y học cơ sở là 76-97%;
- Tỷ lệ sinh viên đánh giá các tiêu chí cơ sở thực hành đạt yêu cầu là 32-78%. Tỷ lệ sinh
viên đánh giá thực hành của các học phần lâm sàng đạt chất lượng tốt là 76-91%.
- 12,50% sinh viên tự đánh giá đạt chuẩn năng lực bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế.
2. Thực trạng sử dụng bác sĩ đa khoa 4 năm
- 53% bác sĩ 4 năm làm việc trong khối dự phòng, 45% ở cơ sở điều trị, có xu hướng
chuyển từ dự phòng sang điều trị.
- 60-93% bác sĩ 4 năm thoả mãn với các tiêu chí về cơ hội phát triển nghề nghiệp. 20-
33% bác sĩ hài lòng với tiền lương và phụ cấp; 81-93% hài lòng với các tiêu chí về quan
hệ công tác, 76-93% hài lòng với các tiêu chí về môi trường làm việc, 40-47% muốn di
chuyển nơi hoặc tuyến công tác.
- 16,1% bác sĩ di chuyển trong vòng 10 năm sau tốt nghiệp.
3. Khả năng đáp ứng nhiệm vụ và giải pháp cải thiện chất lượng bác sĩ đa khoa 4 năm
- 94-97 % bác sĩ tự đánh giá đáp ứng được công việc chuyên môn. Nhiều cán bộ quản
lý cho rằng bác sĩ 4 năm chỉ phù hợp với dự phòng và khám chữa bệnh ban đầu.
- Tỷ lệ đồng ý với các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên là 60-91%,
của bác sĩ là 38-95%. Dưới 50% sinh viên và bác sĩ tán thành tổ chức thi quốc gia như
sinh viên y 6 năm hay kéo dài thời gian đào tạo.
- Đề xuất chính sách gồm 26 tiêu chí về tuyển chọn, đào tạo và sử dụng bác sĩ 4 năm
được xây dựng với sự hỗ trợ của chuyên gia và xin ý kiến cán bộ quản lý. 55-97% cán
bộ quản lý y tế và đào tạo tán thành với từng tiêu chí. Có 5 tiêu chí có tỷ lệ đồng ý dưới
80% là các tiêu chí về đối tượng tuyển chọn, thời gian thực hành lâm sàng và thời gian
cam kết làm việc sau tốt nghiệp cùng với các ý kiến phân tích lý do khuyến nghị. Các ý
kiến được tham khảo và một số tiêu chí được sửa chữa cho phù hợp.

Tóm tắt tiếng anh:

SUMMARY OF FIDINGS IN THE DOCTORAL THESIS
Research title: "Situation and solutions to improve the quality of 4-year medical doctor
training for ethnic minority region"
Code: 62720301; Major: Public Health
Doctoral candidate: Tran Duc Thuan
Dissertation advisor: Prof. Truong Viet Dung
Educational institution: Hanoi Medical University
Findings of the thesis:
1. The status of 4-year medical doctor education
- The male/female ratio of students is 51.5/48.5, the Kinh/ethnic minorities (EM) is
85/15. The average age at admission was 29.92 years, no difference between men and
women, Kinh and EM.
- The percentage of students were satisfied with the facility criteria are from 71 to 79%.
The percentage of students rated as useful for clinical learning and practice academic
are from 48 to 86% with general courses and from 76 to 97% with medical science
courses,
- The percentage of students were satisfied with clinical facility criteria are from 32-
78%. The percentage of students rated the practice of the clinical courses of good quality
are from 76 to 91%.
- 12.50% of the students self-assessed to meet “competency standards for general
medical doctor” issued by the Ministry of Health.
2. The status 4-year medical doctors utilization
- 53% of 4-year medical doctors are working in the preventive, 45% are working in
curative sector, and they tend to move from preventive to curative sector.
- 60-93% 4-year medical doctors were satisfied with criteria of career development
opportunities. 20-33% of them were satisfied with salary and allowances; 81-93% were
satisfied with issues of the working relation. 76-93% of them were satisfied with criteria
of working environment. 40-47% of them wanted to change working level of location.
- 16.1% 4-year medical doctors had moved within 10 years after graduation.
3. Capacity of 4-year medical doctors to meet professional requirements and solutions
to improve the their quality
- 94-97 % of the 4-year medical doctors self-assessed to meet professional requirements.
Some managers suggested that 4-year medical doctors should only be suitable to the
preventive sector and primary care.
- Rate of those who were satisfied with proposed solutions to improve the 4-year medical
doctors training quality are from 60 to 91% of students, and from 38 to 95% of the
doctors. Less than 50% students and doctors agreed to conduct national entry
examination af 6-year medical doctor enrollment or lasting the training duration.
- The policy proposal has been developed with 26 criteria on recruitment, training and
utilization of 4-year medical doctors by the experts then has been commented by the
health and education managers. 55 to 97% managers agreed with each criterion. There
were 5 criteria agreed by less than 80% respondents that are about subjects of
recruitment, clinical practice duration and working obligation after graduation as well
as the detail comments and suggestions. The comments are welcomed and referred and
some criteria were ammended.

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thận Trần Quốc Hòa PGS.TS. Hoàng Long 28-02-2019
Nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của mifepriston phối hợp với misoprostol để kết thúc thai nghén từ 10 đến 20 tuần tại bệnh viện Phụ sản Trung ương Vũ Văn Khanh PGS.TS. Phạm Huy Hiền Hào PGS.TS. Vũ Văn Du 26-02-2019
Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống Vũ Nguyệt Minh GS.TS. Trần Hậu Khang 25-02-2019
Nghiên cứu mối liên quan giữa đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đột biến gen NPHS2 ở trẻ mắc hội chứng thận hư tiên phát kháng thuốc steroid Phạm Văn Đếm PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hương PGS.TS. Đinh Đoàn Long 15-01-2019
Đánh giá kết quả chỉnh hình màng nhĩ xương con đồng thời với phẫu thuật khoét chũm tiệt căn Nguyễn Hoàng Huy PGS.TS. Nguyễn Tấn Phong 11-01-2019
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực và ổ bụng điều trị ung thư thực quản ngực Trịnh Viết Thông PGS.TS. Phạm Đức Huấn 10-01-2019
Nghiên cứu tỷ suất mới mắc ung thư dạ dày trong cộng đồng dân cư Hà Nội giai đoạn 2009-2013 Phan Văn Cương GS.TS. Trần Văn Thuấn 07-01-2019
Nghiên cứu ứng dụng tạo hình dây chằng chéo sau qua nội soi kỹ thuật tất cả bên trong Đỗ Văn Minh PGS.TS. Ngô Văn Toàn 03-01-2019
Nghiên cứu độc tính và hiệu quả của dịch chiết từ rễ cây Ba Bét Lùn (Mallotusnanus Airy Shaw) điều trị bệnh trứng cá thông thường Phan Thị Hoa PGS.TS. Trần Lan Anh PGS.TS. Tạ Văn Bình 26-12-2018
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của chức năng nhận thức sau nhồi máu não và một số yếu tố liên quan Đào Thị Bích Ngọc PGS.TS. Nguyễn Văn Liệu PGS.TS. Nguyễn Kim Việt 26-12-2018
Đánh giá kết quả hóa xạ trị đồng thời trong ung thư vòm mũi họng giai đoạn II tại Bệnh viện K Trần Thị Kim Phượng PGS.TS. Tạ Văn Tờ TS. Võ Văn Xuân 21-12-2018
“Nghiên cứu hiệu quả bổ sung sản phẩm giàu acid amin và vi chất dinh dưỡng (Viaminokid) cho trẻ 1-3 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi”. Nguyễn Thị Thuý Hồng PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm PGS.TS. Nguyễn Thị Yến 10-12-2018
Thực trạng trầm cảm và hành vi tìm kiếm hỗ trợ ở phụ nữ mang thai, sau sinh tại huyện Đông Anh, Hà Nội Trần Thơ Nhị PGS.TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 30-11-2018
Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, lâm sàng bệnh võng mạc đái tháo đường và hiệu quả biện pháp can thiệp tại tỉnh Hà Nam Nguyễn Trọng Khải PGS.TS. Hoàng Năng Trọng PGS.TS. Hoàng Thị Phúc 28-11-2018
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, mô bệnh học của viêm tai xương chũm cholesteatoma Nguyễn Kỳ Duy Tâm GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 26-11-2018
Nghiên cứu biến đổi nồng độ và giá trị tiên lượng lưu lượng tim thấp, kết quả sớm sau sửa toàn bộ tứ chứng Fallot ở bệnh nhi của troponin T siêu nhạy Trần Mai Hùng GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn 23-11-2018
Nghiên cứu điều trị bệnh lý nội mô giác mạc bằng phẫu thuật ghép nội mô DSAEK Phạm Thị Thùy Linh PGS.TS. Hoàng Thị Minh Châu TS. Phạm Ngọc Đông 22-11-2018
Mô hình tử vong do các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2005 - 2014 tại tỉnh Nghệ An và đánh giá giải pháp can thiệp nâng cao chất lượng báo cáo tử vong Nguyễn Văn Thương PGS.TS. Lê Trần Ngoan 14-11-2018
Nghiên cứu lâm sàng, tổn thương não và các yếu tố liên quan đến động kinh cục bộ kháng thuốc ở trẻ em Đặng Anh Tuấn PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng 14-11-2018
Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến đáp ứng corticosteroid dạng hít ở trẻ hen phế quản Nguyễn Thị Bích Hạnh PGS.TS. Lê Thị Minh Hương GS.TSKH. Dương Quý Sỹ 13-11-2018