Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu hình thái giải phẫu khối bên xương sàng của người Việt Nam ứng dụng trong phẫu thuật nội soi điều trị viêm mũi xoang mạn tính

Chuyên ngành: Tai – Mũi- Họng - 62720155

Họ tên: Đào Đình Thi

Ngày bảo vệ: 19-09-2018

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Võ Thanh Quang

Hướng dẫn 2: . GS.TS. Lê Gia Vinh

Tóm tắt tiếng việt:

 

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

 

 

Tên đề tài luận án: ”Nghiên cứu hình thái giải phẫu khối bên xương sàng của người Việt Nam ứng dụng trong phẫu thuật nội soi điều trị viêm mũi xoang mạn tính”

Chuyên ngành:       Tai Mũi Họng         Mã số:      62720155.

Nghiên cứu sinh: Đào Đình Thi                Khóa học : 32

Người hướng dẫn Khoa học: 

1. PGS.TS. VÕ THANH QUANG

2. GS.TS. LÊ GIA VINH

Cơ sở đào tạo: Trường Đại Học Y Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

  • Mô tả cấu trúc giải phẫu của khối bên xương sàng qua phẫu tích, đánh giá tỷ lệ, kích thước các loại tế bào sàng qua đó lập nên bản đồ phân bố các loại tế bào này trên người Việt Nam.
  • Đối chiếu, so sánh các kết quả về mặt tỷ lệ, kích thước của các loại tế bào sàng trên tử thi phẫu tích với các kết quả trên các bệnh nhân viêm mũi xoang mạn tính có polyp mũi được chỉ định phẫu thuật phẫu thuật nhằm tìm sự khác biệt về mặt cấu trúc giải phẫu giữa 2 nhóm bình thường và có bất thường về mặt giải phẫu ở khối bên xương sàng.
  • So sánh về mặt kết quả phẫu thuật giữa 2 nhóm bệnh nhân viêm xoang mạn tính có polyp mũi có kèm theo biến đổi giải phẫu ở khối bên xương sàng và nhóm không có biến đổi giải phẫu ở khối bên xương sàng

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Võ Thanh Quang

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

 

 

Ths.BS. Đào Đình Thi

 

 

Tóm tắt tiếng anh:

 

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS

 

Name of thesis: ”Study of ethmoidal cells morphology of Vietnamese people apllies in nasal endoscopic surgery for chronic sinositis treatment’’

Speciality:       Otorhinolaryngology         Code:      62720155.

PhD student: Đào Đình Thi                Course : 32

Science instructor: 

1. APr.PhD. VÕ THANH QUANG

2. Pr.PhD. LÊ GIA VINH

Training facilities: Ha Noi Medical University

New conclusions of the thesis :

  • Describe the anatomical structure of the lateral mass of ethmoidal bone through the surgery, evaluate the proportion, size of the type of ethmoidal cells that make up the map of distribution of these types of cells of Vietnamese people.
  • Compare the results in terms of proportion, the size of the cell types between autopsy group and chronic rhinosinusitis group with nasal polyps is indicated endoscopic surgery. Determine the difference of anatomic structure between the normal group and abnormal groups of the lateral mass of ethmoid bone.
  • Comparison of surgical outcomes between two groups of patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps accompanied by anatomical changes in the lateral and non-anatomical groups of the lateral mass of ethmoid bone.

 

SCIENCE INSTRUCTOR

 

 

 

 

 

 

APr.PhD.Võ Thanh Quang

PhD STUDENT

 

 

 

 

 

 

Đào Đình Thi

 

 

 

 

               

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến đáp ứng corticosteroid dạng hít ở trẻ hen phế quản Nguyễn Thị Bích Hạnh PGS.TS. Lê Thị Minh Hương GS.TSKH. Dương Quý Sỹ 13-11-2018
Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch một thì điều trị bệnh thiếu máu mạn tính chi dưới Nguyễn Duy Thắng PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 23-10-2018
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và ứng dụng phân loại mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến phế quản theo Hiệp hội ung thư phổi quốc tế năm 2011 Nguyễn Văn Tình GS.TS. Ngô Quý Châu PGS.TS. Nguyễn Văn Hưng
Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật Dị dạng Chiari loại I Nguyễn Duy Tuyển PGS.TS. Hà Kim Trung