Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi ngày 06/01/2018 (CKI khoá 22, Cao học khoá 26, BSNT khoá 42)

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 7h30 ngày 06/01/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B3, B4 Đối tượng: CKI khoá 22, Cao học khoá 26, BSNT khoá 42

1. Danh sách phòng thi CKI khoá 22  tại đây

2. Danh sách phòng thi BSNT khoá 42, Cao học khoá 26 tại đây

3. Sơ đồ phòng thi Giảng đường Hồ Đắc Di tại đây

4. Sơ đồ phòng thi B3, B4 tại đây

5. Quy trinh thi tại đây

Lưu ý: CH, BSNT: Thi môn Nghiên cứu khoa học, CKI thi môn: Sinh lý bệnh, Mô học, Miễn dịch cơ bản

 Học viên sẽ thi trắc nghiệm trên máy tại Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng xin mời vào trang của Trung tâm khảo thí để xem chi tiết ca thi, giờ thi.

Xin cảm ơn./.

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học