Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP NGHIÊN CỨU SINH

Để triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Nhà trường triệu tập toàn thể nghiên cứu sinh chưa bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường tập trung để nghe phổ biến Quy chế mới trong đào tạo trình độ tiến sĩ. Yêu cầu các nghiên cứu sinh có mặt đầy đủ và đúng giờ

+ Thời gian: Chiều thứ Hai, ngày 15/01/2018, chia làm hai ca

- Ca 1: 13h30 - 15h00: toàn bộ Nghiên cứu sinh các khóa 30, 31, 32 và 33

- Ca 2: 15h15 - 17h00: Nghien cứu sinh khóa 34 và 35.

+ Địa điểm: Giảng đường số 201, tầng 2 nhà B1, B2, B3 nối dài (Tòa nhà mới khu Giảng dường Hồ Đắc Di)

Chi tiết Thông báo triệu tập nghiên cứu sinh: xin mời xem tại đây.

Phòng QLĐT Sau đại học