Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo lịch thi chứng chỉ ngày 20/01/2018 (CKI khoá 22, CKI 585, CKII khoá 31)

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi Chứng chỉ như sau: Thời gian: 7h30 ngày 20/01/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B4 Đối tượng: CKI khoá 22, CKI 585, CKII khoá 31

1. Danh sách phòng thi CKI khoá 22, CKI 585, CKII khoá 31 tại đây

2. Sơ đồ phòng thi Giảng đường Hồ Đắc Di tại đây

3. Sơ đồ phòng thi B4 tại đây

4. Quy trinh thi tại đây

Mọi thắc mắc xin liên hệ:  BSCKII. Nguyễn Thị Lan;   ĐT: 0987567270;  Email: lannguyen@hmu.edu.vn 

                                        TS. Nguyễn Đức Nghĩa;      ĐT: 098360980;  Email: anatndn@hmu.edu.vn

 

                                                                                                                                                                 
      

                                                                

 

                              

                                              

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học