Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kê hoạch học ngoại ngữ năm 2018 cho đối tượng Cao học

Kế hoạch học tập

Thực hiện kế hoạch đào tạo, nhà trường thông báo đến các học viên cao học dự kiến kế hoạch tổ chức ôn tập ngoại ngữ nhằm đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ (bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trước khi bảo vệ luận văn cho cao học như sau:
1. Hướng dẫn ôn tập (10 buổi) từ 19/03/2018 đến 06/04/2018.
2. Thời gian học: từ 17h00-21h00.
3. Địa điểm ôn tập: Giảng đường trường Đại học Y Hà Nội.
4. Tổ chức thi: 14-15/04/2018.
5. Các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ:
 
Nhà trường thông báo đến các Viện/Khoa/Bộ môn, học viên và đề nghị  học viên cao học đăng ký ôn tập theo lớp (nếu có nhu cầu) hoặc nộp đơn xin miễn thi /không ôn tập. Hồ sơ xin miễn thi ngoại ngữ bao gồm: Đơn xin miễn thi; bản sao (công chứng) văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ. Hạn cuối để nhận đăng ký học/đơn miễn thi/không ôn tập của học viên là 16h30 thứ 4 ngày 14/03/2018. Nhà trường chỉ tổ chức ôn tập các thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung. Kinh phí ôn tập và kế hoạch cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau.
 
Trân trọng./.
 
Thông báo cụ thể xem tại đây