Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

LỊCH THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TRÊN MÁY TÍNH NGÀY 21/4/2018 LỚP CKI KHOÁ 21, 22

Lịch thi các chứng chỉ Ngoại ngữ trên máy tính

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo lịch thi chứng chỉ Ngoại ngữ trên máy tính cho đối tượng CKI khoá 21, 22 như sau:

- Địa điểm:                     Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

                                       Tầng 2, tòa nhà A6.

- Thời gian: Bắt đầu từ 9:30 phút, ngày 21/4/2018

- Danh sách học viên các ca thi và thời gian thi chi tiết:   theo dõi thông báo của Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD 2 ngày trước khi thi.

Lưu ý:  Các học viên có mặt trước thời gian thi tối thiểu 15 phút và mang theo Thẻ học viên/CMT

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau dại học