Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Lê Thanh Dũng

Tên Đề tài: “Nghiên cứu áp dụng và đánh giá hiệu quả của kỹ thuật nút nhánh tĩnh mạch cửa gây phì đại gan trước phẫu thuật cắt gan”.

Thuộc chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Mã số: 62720166

Thời gian: 8h30, ngày 16 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự

Phòng QLLĐT Sau đại học