Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Công văn nhắc nhở về việc bảo vệ luận văn sau đại học năm 2019

Công văn

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên bảo vệ luận văn năm 2019

Lịch bảo vệ sẽ kết thúc vào ngày 31/10/2019, các học viên cần hoàn thiện về nộp hồ sơ về phòng SĐH chậm nhất 16h30 ngày 21/10/2019

Quá thời gian trên phòng sẽ không nhận thêm hồ sơ

Công văn chị tiết xem tại đây