Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Lê Ngọc Duy... Chi tiết
Để chuẩn bị việc tổ chức thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn Sau đại học năm 2018. Nhà trường thông báo tới Viện/Khoa/Bộ môn và học viên kế hoạch chi tiết về thời gian thi Lâm sàng, Lý thuyết và bảo vệ luận văn cho đối tượng CKI khóa 21, CKII khoá 30, BSNT khoá 40, 41 và Cao học khoá 25. ... Chi tiết
Để chuẩn bị việc tổ chức thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn Sau đại học năm 2018. Nhà trường thông báo tới Viện/Khoa/Bộ môn và học viên kế hoạch chi tiết về thời gian thi Lâm sàng, Lý thuyết và bảo vệ luận văn cho đối tượng CKI khóa 21, CKII khoá 30, BSNT khoá 40, 41 và Cao học khoá 25. ... Chi tiết
Để chuẩn bị việc tổ chức thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn Sau đại học năm 2018. Nhà trường thông báo tới Viện/Khoa/Bộ môn và học viên kế hoạch chi tiết về thời gian thi Lâm sàng, Lý thuyết và bảo vệ luận văn cho đối tượng CKI khóa 21, CKII khoá 30, BSNT khoá 40, 41 và Cao học khoá 25. ... Chi tiết