Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi Chứng chỉ như sau: Thời gian: 7h30 ngày 20/01/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B4 Đối tượng: CKI khoá 22, CKI 585, CKII khoá 31... Chi tiết
Để triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Nhà trường triệu tập toàn thể nghiên cứu sinh chưa bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường tập trung để nghe phổ biến Quy chế mới trong đào tạo trình độ tiến sĩ. Yêu cầu các nghiên cứu sinh có mặt đầy đủ và đúng giờ... Chi tiết
Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 7h30 ngày 06/01/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B3, B4 Đối tượng: CKI khoá 22, Cao học khoá 26, BSNT khoá 42 ... Chi tiết
Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi Chứng chỉ như sau: Thời gian: 7h30 ngày 20/01/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B4 Đối tượng: CKI khoá 22, CKI 585, CKII khoá 31... Chi tiết
Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 7h30 ngày 06/01/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B3, B4 Đối tượng: CKI khoá 22, Cao học khoá 26, BSNT khoá 42 ... Chi tiết
Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi Chứng chỉ như sau: Thời gian: 7h30 ngày 20/01/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di, B4 Đối tượng: CKI khoá 22, CKI 585, CKII khoá 31... Chi tiết