Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy định vào biểu mẫu cho Thông qua đề cương luận văn SĐH (Cập nhật năm 2019)

Quy định

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ thông qua đề cương luận văn sau đại học, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trân trọng thông báo tới các Viện/Khoa/Bộ môn và học viên Thạc sĩ , Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau: 
 
Quy trình thông qua đề cương luận văn SĐH, chi tiết xem tại đây
 
Yêu cầu đối với đề cương luận văn SĐH, chi tiết xem tại đây
 
Giấy đề nghị thành lập Hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Giấy đề nghị ngày Hội đồng họp thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Giấy đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Chương trình thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Biên bản họp hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Mẫu chi hội đồng, chi tiết xem tại đây
 
Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo, chi tiết xem tại đây
 
Quy định cán bộ hướng dẫn khoa học, chi tiết xem tại đây
 
Trân trọng./.
 

Yêu cầu đối với đề cương luận văn SĐH xem tại đây