Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BSNT 44 Cập nhật thông tin ngày MATCH DAY cho BSNT 44

Phòng QLĐT SĐH Thông báo tới các thí sinh tham dự kì thi BSNT năm 2019 đủ điều kiện tham gia đăng kí chuyên ngành đào tạo BSNT 44-2019 các nội dung như sau:

1. Ngày 6/6/2019 Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt với các thí sinh đủ điều kiện tham gia ngày Match Day nhằm phổ biến quy chế, làm thủ tục đăng kí cho ngày lựa chọn chuyên ngành, giới thiệu các nhà tuyển dụng  với học viên. Thời gian : 13h45 ngày 6/6/2019, tại HỘI TRƯỜNG LỚN. Đây là quy định bắt buộc, yêu cầu tất cả các thí sinh đủ điều kiện đến làm thủ tục.

2. Ngày MATCH DAY, 9/9/2019: Yêu cầu tất cả các thí sinh đủ điều kiện có mặt trước 7h tại Hội trường lớn để tham dự lựa chọn chuyên ngành. Nhà trường đã sắp xếp ghế ngồi cho 400 bạn theo thứ tự điểm từ trên xuống. Những thí sinh không có tên trong danh sách dưới đây ( ngoài top 400) nếu có nhu cầu vẫn được đến tham dự và ngồi trên tầng 2 của Hội trường lớn.

Sơ đồ Hội trường lớn download TẠI ĐÂY

Vị trí chỗ ngồi cho thí sinh ngày MACTH DAY có thể download TẠI ĐÂY

Phòng QLĐT SĐH Thông báo!