Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu đột biến gen, lâm sàng và điều trị bệnh đái tháo đường sơ sinh

Chuyên ngành: Nhi khoa - 62720135

Họ tên: Cấn Thị Bích Ngọc

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàn

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: “Nghiên cứu đột biến gen, lâm sàng và điều trị bệnh đái tháo đường sơ
sinh
”.
Mã số: 62720135; Chuyên ngành: Nhi Khoa
Nghiên cứu sinh: Cấn Thị Bích Ngọc. Nghiên cứu sinh khóa 31
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội
Những kết luận mới của luận án:
1. Lần đầu nghiên cứu toàn diện về phát hiện đột biến của trên 20 gen và vùng
imprinting trên nhiễm sắc thể số 6 trên số lượng lớn nhất các bệnh nhân Việt
Nam mắc bệnh đái tháo đường sơ sinh. Kết quả đã phát hiện được đột biến ở
33/40 (82,5%) bệnh nhân đái tháo đường sơ sinh.
2. Lần đầu công bố dữ liệu về đột biến gen gây bệnh đái tháo đường sơ sinh tại
Việt Nam. Phát hiện được đột biến ở 6 gen và tỷ lệ bệnh nhân có đột biến ở
mỗi gen:
ABCC8 (33,3%), KCNJ11(27,3%), INS(18,2%); bất thường nhiễm
sắc thể số 6q24(15,2%),
EIF2AK3 (1 bệnh nhân) và FOXP3 (1 bệnh nhân).
3. Cung cấp dữ liệu lớn gồm 24 đột biến ở 6 gen (
ABCC8, KCNJ11, INS, nhiễm
sắc thể 6q24,
EIF2AK3 FOXP3), trong đó có 4 đột biến mới của gen
ABCC8 (đột biến vô nghĩa p.E747X, các đột biến sai nghĩa p.A1153G,
p.E1507Q và p.R598Q) và một đột biến mới của gen
INS (p.C43S).
4. Cung cấp dữ liệu lớn về ứng dụng kết quả phân tích đột biến gen trong điều
trị: chuyển đổi thành công từ điều trị bằng tiêm insulin sang uống
sulfonylurea trên số lượng bệnh nhân lớn nhất tại Việt Nam, theo dõi diễn
biến ngừng điều trị cho 9 bệnh nhân đái tháo đường sơ sinh tạm thời.
5. Công bố kết quả điều trị toàn diện số lượng lớn bệnh nhân đái tháo đường sơ
sinh tại một trung tâm: kiểm soát glucose máu, HbA1C, phát triển tâm thần
vận động. Khẳng định kết quả điều trị bằng sulfonylurea ở bệnh nhân đái
tháo đường sơ sinh.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN
PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàn
NGHIÊN CỨU SINH
Cấn Thị Bích Ngọc

 

Tóm tắt tiếng anh:

BRIEF INFORMATION ABOUT NEW CONCLUSIONS
OF PhD THESIS

Title: “Study of gene mutations, clinical and management of neonatal diabetes
mellitus”
Code: 62720135; Speciality: Pediatrics
PhD student: Can Thi Bich Ngoc. PhD course: 31
Supervisor: A/Prof. Nguyen Thi Hoan. M.D., PhD
Training Institution: Hanoi Medical University
New conclusions of the thesis:
1. First comprehensive study on identifying mutations of over 20 genes and
disorder of imprinting on chromosome 6 for a largest cohort of Vietnam
patients with neonatal diabetes mellitus. 33/40 (82.5%) patients with
neonatal diabetes mellitus have identified mutations in specific gene.
2. First published data on gene mutations causing neonatal diabetes in
Vietnamese. Spectrum of mutations in 6 genes and the proportion of patients
with mutations in each gene were
ABCC8 (33.3%), KCNJ11(27.3%), INS
(18.2%); abnormal of 6q24(15.2%), EIF2AK3 (1 case) và FOXP3 (1 case).
3. The results of study have provided a large data of 24 mutations in 6 genes:

ABCC8, KCNJ11, INS, 6q24, EIF2AK3 and FOXP3. Inside, there are 4 novel
mutations of
ABCC8 (nonsense p.E747X, missense p.A1153G, p.E1507Q
and p.R598Q) and one novel mutation in
INS gen (p.C43S).
4. The study has provided a large data on the application of results of gene
mutation analysis in treatment: switching successfully from insulin to oral
sulfonylureas in the largest number of patients in Vietnam, follow-up on
stopping treatment for 9 patients with transient neonatal diabetes.
5. Publisher comprehensive treatment results for a large number of patients
with neonatal diabetes at a single center: blood glucose control, HbA1C,
psychomental development. Results of sulfonylurea treatment in patients
with neonatal diabetes mellitus were confirmed.

SUPERVISOR
A/Prof. Nguyen Thi Hoan
PhD Student
Can Thi Bich Ngoc

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019