Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Danh sách phòng thi ngày 08/12/2018 (CKI khoá 23 và CKI đề án 585 khóa 12) Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 13h30 ngày 08/12/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKI khoá 23 và CKI 585 khoá 12... Chi tiết
Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Đinh Mạnh Hải... Chi tiết
Danh sách phòng thi ngày 08/12/2018 (CKI khoá 23 và CKI đề án 585 khóa 12) Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 13h30 ngày 08/12/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKI khoá 23 và CKI 585 khoá 12... Chi tiết