Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu nồng độ vitamin D3(25-OH), IL-6 huyết thanh và mối liên quan đến mức độ hoạt động bệnh của bệnh viêm khớp dạng thấp. ( Ngày công bố: 01/07/2021)

Chuyên ngành: Nội xương khớp - 62720142

Họ tên: Nguyễn Thị Hiền

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Trần Thị Minh Hoa

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

Những kết luận mới của luận án:

1/ Đây nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đánh giá mối tương quan của nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh với mức độ hoạt động bệnh viêm khớp dạng thấp.

2/ Các kết luận mới của luận án: Nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh có mối tương quan nghịch với hệ số tương quan r = -0,605; có ý nghĩa thống kê với  p=0,0001. Có sự khác biệt về nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh theo DAS28-CRP với mức độ hoạt động bệnh nhẹ, vừa, nặng; (p<0,05). Nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh tương quan thuận với các chỉ số đánh giá mức độ hoạt động bệnh DAS28-CRP, SDAI, CDAI; (p<0,001). Khi phân tích theo dõi dọc, giảm có ý nghĩa thống kê nồng độ IL-6 huyết thanh (p<0,05), tăng nồng độ vitamin D3(25-OH) huyết thanh không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) sau điều trị 03 tháng (T3) và sau điều trị 6 tháng (T6) so với thời điểm bắt đầu nghiên cứu (T0). Có mối tương quan nghịch giữa nồng độ vitamin D3(25-OH) và IL-6 huyết thanh ở T0 (r = -0,761); T3(r = -0,501); T0 (r = -0,420); (p<0,05). Nồng độ vitamin D3(25-OH) huyết thanh có mối tương quan nghịch với DAS28-CRP, SDAI, CDAI ở T0 (p<0,001) nhưng không có tương quan ở T3 và T6 (p>0,05). Nồng độ Il-6 huyết thanh có mối tương quan thuận với DAS28-CRP, SDAI, CDAI ở T0, T3, T6 (p<0,001).

Tóm tắt tiếng anh:

New conclusions of the thesis:

1 / This is the first study in Vietnam to evaluate the correlation of serum vitamin D3 (25-OH) and IL-6 levels with rheumatoid arthritis disease activity.

2 / The new conclusions of the thesis: The serum vitamin D3 (25-OH) and serum IL-6 levels have a negative correlation with the correlation coefficient r = -0,605; statistically significant with p = 0.0001. There were differences in serum vitamin D3 (25-OH) and IL-6 levels according to DAS28-CRP with mild, moderate, and severe disease activity (p <0.05). Serum vitamin D3 (25-OH) and IL-6 levels were positively associated with disease activity scores (DAS28-CRP, SDAI, and CDAI) (p <0.001). In vertical tracking analysis, a statistically significant decrease in serum IL-6 concentrations (p <0.05), an increase in serum vitamin D3 (25-OH) concentrations was not statistically significant (p > 0.05) at 3 months after treatment (T3) and 6 months after treatment (T6) compared to the start of the study (T0). There was a negative correlation between the serum vitamin D3 (25-OH) and serum IL-6 levels at T0 (r = -0.761); T3 (r = -0,501); T0 (r = -0,420); (p <0.05). Serum vitamin D3 (25-OH) levels correlated positively with DAS28-CRP, SDAI, and CDAI at T0 (p <0.001) but no correlation at T3 and T6 (p> 0.05). Serum IL-6 was positively associated with DAS28-CRP, SDAI, and CDAI at T0, T3, T6 (p <0.001).

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
Đánh giá kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III không mổ được bằng phác đồ hóa chất Paclitaxel – Carboplatin kết hợp hóa xạ đồng thời. (Ngày công bố: 20/07/2021) Hàng Quốc Tuấn PGS.TS. Lê Chính Đại
Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu nụ cười và xây dựng một số tiêu chuẩn đánh giá nụ cười hài hoà cho người Kinh độ tuổi 18 – 25. (Ngày công bố: 13/08/2021) Phạm Thị Thanh Bình TS. Hà Anh Đức PGS.TS. Hoàng Việt Hải
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ xương thái dương trên bệnh nhân điếc tiếp nhận để chỉ định cấy ốc tai điện tử. (Ngày công bố: 12/08/2021) Lê Duy Chung PGS.TS. Cao Minh Thành PGS.TS. Phạm Hồng Đức
Kết quả điều trị vi phẫu thuật vỡ phình động mạch thông trước. (Ngày công bố: 12/08/2021) Trần Trung Kiên PGS.TS. Nguyễn Thế Hào
Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày điều trị bệnh béo phì. (Ngày Công bố: 10/08/2021) Bùi Thanh Phúc GS.TS. Trần Bình Giang
Nghiên cứu tác dụng vô cảm trong mổ và giảm đau sau mổ của gây tê cạnh cột sống ngực kết hợp gây mê cho mổ ngực một bên ở trẻ em. (Ngày công bố: 10/08/2021) Thiều Tăng Thắng PGS.TS. Công Quyết Thắng
Đánh giá kết quả điều trị suy tim ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp được cấy ghép tế bào gốc tự thân. (Ngày công bố: 05/08/2021) Phan Tuấn Đạt PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng
Đánh giá kết quả điều trị u màng não nền sọ bằng dao gamma quay. (Ngày công bố: 20/07/2021) Nguyễn Thanh Hùng PGS.TS. Vũ Hồng Thăng PGS.TS. Phạm Cẩm Phương
Một số gen mã hoá cacbapenemase và mối liên quan với mức độ kháng carbapenem của Acinetobacter baumannii tại Việt Nam. (Ngày công bố: 19/7/2021) Lưu Thị Vũ Nga PGS. TS. Nguyễn Vũ Trung TS. Phạm Thị Hồng Nhung
Nghiên cứu phẫu thuật thay khớp vai bán phần có xi măng điều trị gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay. (Ngày công bố: 19/07/2021) Nguyễn Ngọc Sơn PGS.TS. Đào Xuân Tích
Nghiên cứu điều kiện môi trường làm việc và sức khỏe, bệnh tật của Cảnh sát giao thông đường bộ. (Ngày công bố: 14/07/2021) Phạm Thị Lan Anh PGS.TS. Khương Văn Duy GS.TS. Phạm Quang Cử
Đánh giá kết quả can thiệp bằng stent phủ thuốc không polymer - BioFreedom ở bệnh nhân động mạch vành. (Ngày công bố: 21/07/2021) Nguyễn Mạnh Quân GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn
Nghiên cứu áp dụng chỉnh hình giác mạc bằng kính tiếp xúc. (Ngày công bố: 19/07/2021) Lê Thị Hồng Nhung PGS.TS. Nguyễn Đức Anh PGS.TS. Phạm Trọng Văn
Ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn I – IIA.(Ngày công bố: 05/07/2021) Nguyễn Văn Lợi GS. Đặng Hanh Đệ
Nghiên cứu giá trị của nội soi phóng đại, nhuộm màu trong chẩn đoán polyp đại trực tràng. Ngày công bố: 01/07/2021) Phạm Bình Nguyên GS.TS. Đào Văn Long
Nghiên cứu sức căng cơ tim bằng phương pháp siêu âm tim đánh dấu mô (Speckle tracking) trước và sau can thiệp động mạch vành trong hội chứng vành cấp không ST chênh lên. (Ngày công bố: 01/07/2021) Trịnh Việt Hà GS.TS. Đỗ Doãn Lợi TS. Nguyễn Thị Thu Hoài