Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Kết quả điều trị vi phẫu thuật vỡ phình động mạch thông trước. (Ngày công bố: 12/08/2021)

Chuyên ngành: Ngoại - Thần kinh sọ não - 62720127

Họ tên: Trần Trung Kiên

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Thế Hào

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

Những kết luận mới của luận án:

  • Chẩn đoán sớm, chỉ định mổ và phương pháp phẫu thuật hợp lý đã đưa lại kết quả điều trị tốt, tỷ lệ tử vong thấp và ít biến chứng:

+ Mô tả các hình thái và đặc điểm lâm sàng giúp chẩn đoán sớm vỡ túi phình động mạch thông trước.

+ Ứng dụng cắt lớp vi tính đa dẫy có dựng hình động mạch não chụp nhanh, sớm áp dụng trong cấp cứu là yếu tố quyết định cho phẫu thuật vỡ túi phình động mạch thông trước, kết quả thu được có 90,3% trường hợp được mổ sớm trong 3 ngày đầu, giúp đánh giá được hình thái chảy máu, túi phình và phức hợp động mạch thông trước.

+ Đưa ra những chỉ định mổ cụ thể cho những bệnh nhân vỡ túi phình động mạch thông trước: ứng dụng các phương pháp phẫu thuật mở trán thái dương, phẫu thuật ít xâm lấn và mổ giảm áp.

Đưa ra các yếu tố liên quan ảnh hưởng xấu đến kết quả điều trị: tình trạng trước mổ nặng, chảy máu trong não, túi phình quay ra sau, phẫu thuật muộn.

Tóm tắt tiếng anh:

New contributions of the thesis:

- Early diagnosis, indications and reasonable surgical  methods lead to good results, low rate of mobility and motality.

+ Describe the morphology and clinical features of diagnosis rupture anteriorcommunicating artery aneurysms.

+ Fast, early, applicated in emergency Multislice computerized tomography with angiography (CTA) are the decisive factor to result of rupture anteriorcommunicating artery aneurysms surgery, the results obtained were 90.3% cases surgery within first 3 days, helps to evaluate bleeding patterns, aneurysms and anterior communicating artery complexes.

+ Provide preoperative dissections indicating for patients had rupture anteriorcommunicating artery aneurysm: application surgical methods: pterional, keyhold approach surgery and decompressive surgery.

-Give negative factors that affect treatment results: severe preoperative condition, bleeding in the brain, aneurysm turned posteriorly, late surgery.

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...