Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet
Tên chuyên đề: Nghiên cứu sử dụng vạt đùi trước ngoài trong điều trị khuyết phần mềm phức tạp vùng cổ bàn chân. (Ngày công bố: 02-01-2024)

Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình - 62720129

Họ tên: Vũ Thị Dung

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:GS.TS. Trần Thiết Sơn

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

Trên cơ sở nghiên cứu mô tả khuyết phần mềm vùng cổ bàn chân ở 162 bệnh nhân với 163 tổn khuyết, trong đó 45 bệnh nhân có khuyết phần mềm phức tạp được tạo hình bằng vạt đùi trước ngoài. Luận án có một số đóng góp mới sau:  

Đề xuất chỉ định sử dụng vạt đùi trước ngoài cho các bệnh nhân có khuyết phần mềm vùng cổ bàn chân có kích thước > 3 cm² kèm lộ  hoặc mất đoạn gân, xương, khớp, mạch máu hoặc tổn thương vùng chịu trọng lực có liên quan đến gãy xương, nhiễm trùng mạn tính hay tổn thương mất đoạn gân Achille.

Luận án đã mô tả rõ chỉ định sử dụng các dạng vạt đùi trước ngoài khác nhau phù hợp với vị trí và mức độ tổn thương; đánh giá được kết quả sử dụng các vạt trên các tổn khuyết phức tạp vùng cổ bàn chân từ đó chỉ ra rằng thiết kế linh hoạt của vạt đùi trước ngoài tự do là một lựa chọn an toàn, đáng tin cậy đảm bảo cả về mặt chức năng và thẩm mĩ cho mọi hình thái khuyết phần mềm phức tạp vùng cổ bàn chân

Tóm tắt tiếng anh:

The research is conducted in 162 patients with 163 defects at the ankle and foot. 45 patients have complex defects that reconstructed by anterolateral thigh flap. The new conclusions of the thesis:

The proposed indication for the use of the anterior lateral thigh (ALT) flap: for patients with soft tissue defects in the ankle region larger than 3 cm², accompanied by exposed tendons or loss of tendons, bones, joints, blood vessels, or gravity-loaded related injuries such as fractures, chronic infections, or Achilles tendon defects.

The thesis thoroughly describes the indications for using different types of ALT flaps that are suitable for various positions and degrees of injury. It evaluates the results of utilizing these flaps for complex defects in the ankle region, thus demonstrating that the versatile design of the free ALT flap is a safe and reliable choice, ensuring both functional and aesthetic outcomes for complex soft tissue defects in the ankle region

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...

009bet
1