Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kế hoặch thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn Sau đại học năm 2018

Để chuẩn bị việc tổ chức thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn Sau đại học năm 2018. Nhà trường thông báo tới Viện/Khoa/Bộ môn và học viên kế hoạch chi tiết về thời gian thi Lâm sàng, Lý thuyết và bảo vệ luận văn cho đối tượng CKI khóa 21, CKII khoá 30, BSNT khoá 40, 41 và Cao học khoá 25.

Chi tiết  kế hoặch tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học