Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Đậu Thùy Dương

Tên Đề tài: “Nghiên cứu độc tính và tác dụng trên chức năng sinh sản của OS35 trong thực nghiệm”.

Thuộc chuyên ngành: Dược lý và độc chất, Mã số: 62720120

Thời gian: 8h30 ngày 31 tháng 7 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng QLLĐT Sau đại học