Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi ngày 5 tháng 1 năm 2019

Danh sách thi

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên Cao học khóa 27 danh sách thi ngày 5/1/19

Danh sách thi tại Giảng đường B3 xem tại đây

Danh sách thi tại TT Khảo thí xem tại đây

Học viên có trách nhiệm kiểm tra các thông tin cá nhân và phản hồi về CV phụ trách trước 16h00 thứ 5 ngày 3/1/19 (nếu có sai sót)

Các học viên thi tại Trung tâm Khảo thí cần vào website của Trung tâm để xem ca thi và số báo danh trước khi dự thi

(https://hmu.edu.vn/news/tID1917_Gioi-thieu-Trung-tam-Khao-thi-Dam-bao-chat-luong.html)

 

Học viên cần chấp hành tốt quy chế thi của nhà trường, những trường hợp bị đình chỉ thi sẽ bị khiển trách và gửi thông báo về cơ quan

Chúc các học viên thi tốt !