Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN THẠC SĨ - CKII - CKI - BSNT NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo Sau đại học năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành các quyết định số 4778/QĐ-ĐHYHN, 4779/QĐ-ĐHYHN, 4780/QĐ-ĐHYHN, 4781/QĐ-ĐHYHN ngày 18/9/2019 về việc công nhận trúng tuyển Thạc sĩ, CKII, CKI, BSNT năm 2019.

Quyết định 4778/QĐ-ĐHYHN công nhận trúng tuyển Thạc sĩ khóa 28 năm 2019, xem tại đây;

Quyết định 4779/QĐ-ĐHYHN công nhận trúng tuyển CKI khóa 24 hệ tập trung, xem tại đây;

Quyết định 4780/QĐ-ĐHYHN công nhận trúng tuyển CKII hệ tập trung khóa 33 năm 2019, xem tại đây;

Quyết định 4781/QĐ-ĐHYHN công nhận trúng tuyển Bác sĩ Nội trú khóa 44 năm 2019, xem tại đây;

Thời gian nhập học: 10/10/2019

Giấy thông báo nhập học và kế hoạch đào tạo, nhà trường sẽ thông báo trên http://sdh.hmu.edu.vn trước ngày 25/9/2019.

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_

009bet
1