Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TẬP TRUNG TOÀN THỂ NGHIÊN CỨU SINH

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tập trung toàn thể nghiên cứu sinh chưa trình luận án tiến sĩ cấp trường

Kế hoạch tập trung

  • Thời gian: 15h00 - 17h00 thứ Sáu ngày 05/6/2020
  • Địa điểm: Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội

                             Số 1 - Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

  • Nội dung:

          1. Phổ biến một số quy định mới trong đào tạo

                            2. Cập nhật tình hình nghiên cứu sinh các khóa

                            3. Thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học NCS

Yêu cầu tất cả nghiên cứu sinh tập trung về trường đúng thời gian quy định và nộp báo cáo kết quả học tập, tiến độ nghiên cứu.

Đề nghị nghiên cứu sinh phải hoàn thành nghĩa vụ học phí với Nhà trường đến hết năm học 2019 - 2020.

Nhà trường sẽ không phê duyệt để thực hiện tiếp các công việc học tập - nghiên cứu tiếp theo cho nghiên cứu sinh trong diện được triệu tập nói trên vắng mặt không có lý do chính đáng.

Nội dung thông báo xem chi tiết tại đây

Mẫu báo cáo tiến độ học tập và nghiên cứu xin mời tải flie

Trân trọng./.

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học