Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS LÝ MINH ĐỨC

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Lý Minh Đức

Tên đề tài: “Đánh giá chức năng thị giác ở sinh viên các Học viện và trường Đại học Công an khu vực Hà Nội”

Chuyên ngành: Nhãn khoa, Mã số: 62720157

Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 8 năm 2020

Địa điểm: Hội trường 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội./.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự./.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại Học