Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS ĐOÀN TRỌNG TÚ

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh:Đoàn Trọng Tú

Tên đề tài: “Nghiên cứu kết quả điều trị bảo tồn chi ung thư phần mềm giai đoạn T2N0M0”

Chuyên ngành: Ung thư, Mã số: 62720149

Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội./.

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm đến dự./.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học