Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN TUẤN ANH

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh

Tên đề tài: “Nghiên cứu hình thái vỡ xương sọ và mối liên quan với tổn thương nội sọ do tai nạn giao thông đường bộ”

Ngành/Chuyên ngành: Khoa học y sinh (Y pháp)     Mã số: 9720101

Thời gian: 8h30 ngày 25 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1-_jSZ-kQA3nx0a9kWmlID-13sLDF8dct/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file   https://drive.google.com/file/d/1N1Gl4iurzbKiIdzi4e850VpWbuea_veB/view?usp=sharing

Toàn văn luận án:  tải file  https://drive.google.com/file/d/1MqwlSEUyyMBY0U-eNYUqhasO5cRB1LMX/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1SzrjinBKt_TBwEW20nQ4EohyaQQ9QCNw/view?usp=sharing 

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1aPGCoiwwnTbC8dbC3RDAhIz_j81i5QFh/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 04/01/2022