Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS HÀ THỊ THU HÀ

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh: Hà Thị Thu Hà

Tên đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u tuyến lệ"

Ngành/Chuyên ngành: Nhãn khoa     Mã số: 9720157

Thời gian: 14h00 ngày 13 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng kính mời Quý vị quan tâm tham dự./.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học