Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN THẾ HỒNG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Hồng

Tên đề tài: “Nghiên cứu điều trị viêm loét giác mạc nhiễm trùng bằng phẫu thuật ghép giác mạc lớp trước sâu”

Ngành/Chuyên ngành: Nhãn khoa      Mã số: 9720157

Thời gian: 14h30 ngày 07 tháng 10/2022

Địa điểm: Hội trường 1 tầng 3 nhà A1 Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1Ik9wjpXmGT3Nko2WJkeTrhSr5eJYW2sV/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1nhI16mbmQl_d8zSZoCKmmFjYbydOKtS9/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file  https://drive.google.com/file/d/12VWZzN9f7EZUuTY17Yc4rjbd4Ng8O8wx/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1_poyIaHK_q3WBNfgLlFVD6BnzyoWtwkO/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1MfdoHt-cYzRe3Xe5WWfKKdxmBYhDo1_I/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 16/09/2022