Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGÔ VĂN ĐÀN

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Ngô Văn Đàn

Tên đề tài: “Nghiên cứu vai trò của 18FDG-PET/CT đánh giá giai đoạn, phát hiện tái phát và mối liên quan giữa các chỉ số SUV, MTV, TLG với đột biến gen KRAS, NRAS, BRAF trong ung thư đại trực tràng”

Chuyên ngành: Y học hạt nhân

Ngành: Điện quang và Y học hạt nhân     Mã số: 9720111

Thời gian: 14h00 ngày 30 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/12r-Vl7AttN35D6Zno-_9GPsmtyJ2gDvh/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1OlR4WNH92b5_n4lraJH1pytJedudr6v3/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1X_39x8AuF7QApxovhaWJNywkW1XFzuOa/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1Dlsmiu3NXLIPs8FebThJB-NZwXwIA1DR/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1UcigEFIoD8iTVj19fl1KrR_8aTZXl0Ak/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 09/11/2023