Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu dọc sự phát triển của đầu - mặt và cung răng ở một nhóm học sinh Hà Nội từ 11 đến 13 tuổi”

Chuyên ngành: Răng – Hàm – Mặt - 62720601

Họ tên: Phạm Cao Phong

Ngày bảo vệ:

Hướng dẫn 1:GS.TS. Lê Gia Vinh

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: “Nghiên cứu dọc sự phát triển của đầu - mặt và cung răng ở một nhóm học sinh Hà Nội từ 11 đến 13 tuổi”

Chuyên ngành: Răng Hàm Mặt

Mã số: 62720601

Nghiên cứu sinh: Phạm Cao Phong,  Khoá 33 - Chuyên ngành Răng Hàm Mặt

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Lê Gia Vinh; 2. PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc

Cơ sở đào tạo: Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt – Trường Đại học Y Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

Phân tích các chỉ số đầu - mặt và cung răng là việc cần thiết để chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị cho các bệnh nhân nắn chỉnh răng cũng như phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt. Hiện nay ở Việt nam tuy đã có một số nghiên cứu về nhân trắc sọ mặt nhưng chuẩn số đo kích thước cho từng độ tuổi, trong đó có độ tuổi từ 11 đến 13 còn chưa đầy đủ, độ tuổi này là độ tuổi có nhu cầu nắn chỉnh răng nhiều. Do vậy, các bác sỹ phải vững chỉ số sọ mặt từng lứa tuổi, hiểu biết sâu sự tăng trưởng đầu mặt và cung răng để chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị cho trẻ.

          Với phương pháp đo đạc và phân tích trên phim sọ nghiêng từ xa và mẫu thạch cao cung răng của 122 học sinh từ lúc trẻ 11 tuổi đến khi trẻ được 13 tuổi ở ba thời điểm đo đạc khác nhau, sử dụng phần mềm Autocad để vẽ phim đảm bảo độ chính xác trong kỹ thuật chồng phim sọ nghiêng là phương pháp mà các công trình nghiên cứu tăng trưởng ở Việt nam chưa được sử dụng. Công trình đã xác định được 48 chỉ số sọ mặt răng, 7 kích thước cung răng của mỗi hàm; mô tả được mô hình tăng trưởng đầu mặt, cung răng của 122 học sinh từ lúc 11 tuổi đến 13 tuổi để thấy được quy luật phát triển của các cấu trúc sọ mặt người Việt. Đây là những số liệu cơ bản, lần đầu tiên được công bố tại Việt Nam làm cơ sở cho chẩn đoán, lập kế hoạch điều trị cho các bệnh nhân nắn chỉnh răng và là cơ sở tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau này.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

     Hướng dẫn 1                               Hướng dẫn 2

 

 

 

GS.TS. Lê Gia Vinh        PGS.TS. Võ Trương Như Ngọc

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

Phạm Cao Phong

 

Tóm tắt tiếng anh:

SUMMARY ON NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS

Name of thesis: "Longitudinal study of Cranio-facial and dental arch growth in a group of Hanoi students aged 11 to 13 years old"

Specialization: Odonto-Stomatology

Code: 62720601

PhD Student: Pham Cao Phong, Course 33 - Specialization in Odonto-Stomatology

Instructors: 1. Prof. PhD. Le GiaVinh; 2. Assoc. Prof. PhD. Vo Truong Nhu Ngoc

Training institution: School of  Odonto-Stomatology- Hanoi Medical University

New conclusions of the thesis:

Analysis of craniofacial and dental indicators is essential for the diagnosis and making the treatment plan for patients with orthodontics as well as for orthopedic surgery. Currently in Vietnam, although there are some studies on craniofacial anthropometry, the standard measurements for each age, including the age from 11 to 13 years old is not enough, this age is one with high requirement for dental correction. As a result, the physicians must be familiar with the craniofacial index of each age, understand deeply on the craniofacial and dental arch growth to diagnose and make the treatment plan for children.

With the method of measuring and analyzing on the distal lateral cephalometric radiographs and the gypsum samples of dental arches from 122 students aged 11 to 13 years old at three different measuring times, the Autocad software was used to film-drawing to ensure the accuracy in the technique of cephalometricradiograph overlapping, the method that has not been used by growth-studyingworks in Vietnam. The work identified 48 craniofaciodental, 7 dental arch sizes of each jaw; described the growth pattern of head and face, dental arch of 122 students from 11 to 13 years old to see the development principles of Vietnamese craniofacial structures. These were the basic datapublished in first time in Vietnam, made the basis for the diagnosis and planning treatment for patients with orthodontics, as well as for the references in future research.

 

INTRUCTORS

            Instructor 1                                       Instructor 2

 

 

 

 

 

Prof. PhD. Le GiaVinhAssoc.        Prof. PhD. Vo Truong Nhu Ngoc

PhD. Student

 

 

 

 

 

 

Pham Cao Phong

 

 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019