Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN CKI, CKII NĂM 2017

Thông báo quyết định trúng tuyển CKI, CKII năm 2017

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25/5/2001 của Bộ Y tế ban hành về Quy chế quản lý đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;

Căn cứ Biên bản họp ngày 13/9/2017 xét trúng tuyển chuyên khoa cấp II, năm 2017 của Trường Đại học Y Hà Nội; 

Căn cứ Công văn số 834/K2ĐT-SĐH ngày 19/9/2017 của Bộ Y tế về việc xét trúng tuyển CKI, CKII hệ tập trung và BSNT năm 2017 của Trường Đại học Y Hà Nội;

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học thông báo Quyết định trúng tuyển CKI, CKII hệ tập trung năm 2017:

+ Quyết định trúng tuyển CKI năm 2017 xem tại đây;

+ Quyết định trúng tuyển CKII năm 2017 xem tại đây;

Dự kiến thời gian nhập học CKI, CKII hệ tập trung năm 2017 vào ngày 12/10/2017, các thí sinh trúng tuyển nhận được giấy triệu tập nhập học phải hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu trước khi nhập học.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

      * CKI:  BSCKII. Nguyễn Thị Lan   Điện thoại: 0987567270    Email: lannguyendhy@hmu.edu.vn

      * CKII:  TS. Nguyễn Đức Nghĩa    Điện thoại: 0983609809    Email: anatndn@hmu.edu.vn