Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia đăng ký chuyên ngành BSNT

Kèm số ghế ngồi, số nhóm và vị trí ghế chờ, có niêm yết tại hành lang hội trường trước giờ đăng ký

ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH BSNT 2017:
Thời gian: 7h00 ngày 09/9/2017 (thứ Bảy)
Địa điểm: Hội trường lớn, ĐHYHN.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia đăng ký chuyên ngành BSNT 42, 2017 của Trường Đại học Y Hà Nội và ấn định số ghế ngồi, số ghế CHỜ (danh sách này cũng được niêm yết tại hành lang hội trường từ trước giờ bắt đầu).
Tổng chỉ tiêu 345.
Xem danh sách tại đây

 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học