Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH VỀ DỰ XÉT TUYỂN NCS NĂM 2017

Hội đồng tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017 đã thông qua Danh sách các ứng viên được tham dụ kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 và Thông báo triệu tập các thí sinh về trường để chuẩn bị cho kỳ xét tuyển. Cụ thể như sau:

Thông báo triệu tập thí sinh về dự xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017: xin mời xem tại đây./.

Phòng QLĐT Sau đại học