Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018 (lần 2)

- Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/18 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trường Đại học y Hà Nội đào tạo các ngành trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

- Căn cứ Công văn số 1828/BYT-K2ĐT ngày 04/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn đào tạo CKI, CKII và BSNT trong năm học 2018-2019;

- Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp I năm 2018 lần 2 sửa đổi và bổ sung một số điểm như sau:

Nội dung chi tiết xem tại đây.

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_